A A A

Hva er regress?

Regress er et krav om å få dekket et beløp man har betalt for en annen. Når Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler erstatning til en skadelidt, overtar staten kravet den skadelidte har mot den som forårsaket skaden. Selve innkrevingen er det Statens innkrevingssentral (SI) som står for.

Penger_550x326.jpg

Språk Norsk - Norwegian