A A A

VOLDSOFFERERSTATNINGSORDNINGEN UTREDES

Regjeringen har nedsatt en utvalg, som skal gjennomgå voldsoffererstatningsordningen og vurdere behovet for endringer når det gjelder kompensasjon til ofre for alvorlig kriminalitet.

Voldsoffererstatningsutvalget skal ledes av prorektor ved Universitetet i Oslo, Ragnhild Helene Hennum. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. april 2016.

 

Les mer om voldsoffererstatningsutvalget

Språk Norsk - Norwegian