A A A

VI SØKER TO SOMMERVIKARER TIL SAKSBEHANDLERSTILLINGER 2017

Søknadsfrist 1. mai 2017.

Vi søker etter to sommervikarer som studerer på, eller er ferdig med masterstudiet i jus. Som sommervikar hos oss vil du i stor grad få de samme arbeidsoppgavene som nyansatte saksbehandlere.

Du vil møte spennende og interessante juridiske problemstillinger innen strafferett, erstatningsrett og, til en viss grad, forvaltningsrett. Du vil hele tiden følges tett opp, og vi kan garantere at du vil tilegne deg kunnskap som du kan bruke både som student og senere i arbeidslivet. Vi er en fremover rettet organisasjon og vi er i forsetet i den store digitaliseringsprosessen som foregår i offentlig sektor.

Vi har et ungt og svært godt arbeidsmiljø der juristene også omgås en del i fritiden. Både sportslige og mindre sportslige aktiviteter.

Søk deg til et Finnmarkseventyr i sommer!

Oppstart er 19. juni og varighet er mellom 6 og 8 uker sammenhengende.

Søknadsfrist 1. mai 2017. Søknad med kopi av vitnemål sendes til: post@voldsoffererstatning.no eller pr. post til: Kontoret for voldsoffererstatning, Postboks 253, 9951 Vardø

Spørsmål kan rettes til Ingrid Brattholm: ingrid.bratholm@voldsoffererstatning.no eller på tlf: 78 98 95 11

Språk Norsk - Norwegian