A A A

Vi søker seksjonssjef / fagansvarlig erstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Vardø. Vi jobber aktivt med å ta i bruk ulike digitale muligheter. Våre arbeidsoppgaver er å behandle søknader om voldsoffererstatning, samt drive rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte. Erstatningsnemnda for voldsofre er vårt klageorgan. Vi behandler også saker om regress mot skadevolder. I dag er vi ca 20 saksbehandlere hvorpå de fleste er jurister. Disse er organisert i team og ledes av fem teamrådgivere.

Mer informasjon om stillingen finner du her.

Språk Norsk - Norwegian