A A A

Steinkjer

Fra 4.desember vil rådgivningskontoret bytte navn til STØTTESENTER FOR KRIMINALITETSUTSATTE.

Kontoret blir administrativt underlagt Trøndelag politidistrikt.

Ring 815 20 077

Vi kan bidra og hjelpe deg med:

  • Psykososial støtte
  • Oppfølging
  • Informasjon om rettigheter
  • Veiledning
  • Bistand til å søke voldsoffererstatning

Kontaktinformasjon:

Rådgiver: Lillian Eilertsen
Telefon: 78 98 95 57
Mobiltelefon: 979 92 249
 

E-post: rkk.steinkjer@voldsoffererstatning.no
Besøks- og postadresse: Statens Hus, 7734 Steinkjer.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk