A A A

Signatur fra advokat på søknadsskjema

Erstatningsnemnda for voldsofre har i vedtak 15. juni 2016, ENV-2016-1175, slått fast at advokater, med hjemmel i forvaltningsloven § 12, kan skrive under på søknad om voldsoffererstatning på vegne av sin klient.

Søknadsskjemaet fungerer også som en fullmakt for KFV til å innhente nødvendig dokumentasjon fra andre aktører som for eksempel NAV og helsevesen.

For de tilfellene der advokaten skriver under søknadskjemaet på vegne av sin klient, og KFV har behov for å innhente dokumentasjon i saken, har vi derfor laget en særskilt fullmakt.

Du finner fullmakten sammen med våre søknadsskjemaer ved å klikke her.

Språk Norsk - Norwegian