A A A
Penger_550x326

Regressarbeidet ved kfv gir fremdeles gode inntekter til staten

Det ble i første halvår 2016 innbetalt 30 millioner kroner fra skadevoldere for utbetalt voldsoffererstatning av Kontoret for voldsoffererstatning. Beløpet er omtrent som forventet og viser at vår prioritering av regresskrav fremdeles gir god avkastning for staten.

Siden prioriteringen startet, har årlig innbetalt beløp doblet seg sammenlignet med tidligere. Skadevoldere skylder staten til sammen 986 millioner kroner. Av dette er 310 millioner relatert til 22. juli.

30 millioner tilsvarer det årlige budsjettet til Kontoret for voldsoffererstatning som også omfatter bistand til de voldsutsatte gjennom Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre.

Språk Norsk - Norwegian