A A A

Postflyulykken i Sverige 8. januar

Har vi mottatt din søknad?

På grunn av flyulykken i Sverige natt til 8. januar 2016 kan det være at post sendt til oss i uke 1 ikke når frem til oss. Dette fordi det forulykkede flyet fraktet post fra Østlandet til Nord-Norge. De som har sendt post adressert til kontoret som kan være berørt må gjerne ta kontakt på telefon 789 89 500 slik at vi kan avklare hvorvidt det som er sendt er kommet frem.

Språk Norsk - Norwegian