A A A

Personvernombud

Personvernombudet ved Kontoret for voldsoffererstatning er Ronni Fawaz Knudsen. Forespørsler til personvernombudet kan sendes til knro@voldsoffererstatning.no og merkes med "Personvernombudet" i emnefeltet.

Språk Norsk - Norwegian