A A A

Overgrep mot barn

NRK har i en rekke artikler rettet søkelyset mot menn som har vært utsatt for overgrep i barndommen.

Mørketallene for overgrep mot barn er store, og tall fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet viser at gutter, i langt mindre grad enn jenter, anmelder eller forteller om overgrepene til andre.

Trenger du noen å snakke med? Våre rådgivere kan bidra med alt fra samtaler, bistand til å komme i kontakt med helsevesnet, bistand til å søke om erstatning og bistand til å anmelde overgrep dersom en ønsker å gjøre det.

Artiklene fra NRK finner du her.

Språk Norsk - Norwegian