A A A
Digipost1

Motta post fra KFV i digital postkasse

I likhet med mange andre offentlige virksomheter kommer Kontoret for voldsoffererstatning snart til å sende post til din digitale postkasse. Les mer om hvordan du oppretter digitale postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no.

Et sted for digital post fra det offentlige

Statlige etater blir pålagt å sende post digitalt fra 2016. Vi på Kontoret for voldsoffererstatning kommer til å starte med dette fra 1. november 2016. Du får posten din raskere fordi du slipper å vente på postgangen, posten blir lagret på et og samme sted og vi sparer miljøet.

 

Ditt trygge arkiv

Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta brev fra det offentlige digitalt, må du ha en digital postkasse. Det er trygt og enkelt å motta post digitalt fra det offentlige når du har digital postkasse fra Digipost eller e-Boks. Du bruker ID-porten til innlogging for å lese din digitale post fra det offentlige, og brev i postkassen kan lagres der så lenge du ønsker.

 

Velg digital postkasse på norge.no

Du kan velge mellom to postkasser – Digipost eller e-Boks. Det er gratis å bruke begge postkassetjenestene. Når du mottar digital post fra Kontoret for voldsoffererstatning, vil du få et varsel på SMS eller e-post. Da vet du alltid når du har mottatt noe fra oss. Les mer om hvordan du oppretter din digitale postkasse hos e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

 

Hva skjer om du ikke skaffer deg digital postkasse?

Uten en digital postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt, eller du vil motta brev på papir. Fra Kontoret for voldsoffererstatning vil du motta brev på papir om du ikke har digital postkasse fra e-Boks eller Digipost.

 

Du kan også reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på www.norge.no/reservasjon.

Språk Norsk - Norwegian