A A A

KFV sikrer staten millioninntekter

Kontoret for voldsoffererstatning har i de senere år prioritert arbeidet med å kreve tilbake utbetalt voldsoffererstatning fra skadevoldere. Denne priorineteringen er svært lønnsom for staten.

Tidligere år fikk staten inn ca 30 millioner kroner pr. år i regress fra skadevoldere. Dette endret seg i fjor da prioriteringen begynte å gi resultat. I 2014 fikk KFV inn hele 66,9 millioner kroner. Trenden fortsetter og i første halvår 2015 fikk KFV inn hele 33,5 millioner i regress.

Skadevoldere skylder staten i overkant av 912 millioner kroner for forskuttert voldsoffererstatning pr. 30. juni 2015.

Den positive utviklingen må også ses i sammenheng med at KFV har brukt økte bevilgninger etter 22. juli til å bygge ned restanser. Dermed foreldes færre mulige regresskrav i saksbehandlingskø.

Til sammenligning er KFV sitt driftbudsjett for 2015 i underkant av 29 millioner kroner. Dette inkluderer også driften av Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) som er et gratis landsdekkende tilbud til alle som er berørt av kriminalitet. Du kan lese mer om RKK her.

Det er statens innkrevningssentral som krever inn forskuttert voldsoffererstatning på vegne av staten.

Språk Norsk - Norwegian