A A A

KFV i ny språkdrakt

Klart språk i KFV

Kontoret for voldsoffererstatning har siden våren 2015, jobbet med å forenkle språket i vår kommunikasjon med samfunnet. Voldsoffererstatning er en lovbestemt rettighet til ofre for vold og overgrep. Det er derfor viktig at alle som søker om voldsoffererstatning forstår hvordan de selv kan bidra med informasjon i sin sak, og at de også forstår hvorfor saken får det utfallet den får.

Det juridiske språket vil av mange oppfattes som tungt og gammeldags. Meningen kan fort forsvinne i et virvar av henvisninger til bestemmelser og paragrafer, og en ordbruk som ikke har vært brukt i dagligtalen siden tidlig på 1900 tallet.

For å bidra til de voldsutsatte sin rettssikkerhet, har vi ved KFV derfor språkvasket alle våre standardmaler. Rammeverket for språkvasken er vår egen språkmanual som du finner her. Vi håper at dette vil bidra til at flere føler seg ivaretatt på en god måte i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning.

Språk Norsk - Norwegian