A A A

Hamar

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Hamar dekker de kommuner som omfatter Innlandet politidistrikt, og vi har som hovedoppgave å hjelpe personer som har vært utsatt for kriminalitet.

Vi kan bidra og hjelpe deg med:

 • Råd,veiledning og samtaler
 • Bistand til å søke voldsoffererstatning
 • Informasjon om rettigheter
 • Støtte til vitner før, under og etter rettssaker
 • Bistand til å søke rettferdsvederlag
   

Våre samarbeidspartnere:

 • Politi og rettsvesen
 • Det offentlige og private helsesystem
 • NAV
 • Konfliktrådet
 • Bistandsadvokater
 • Krise - og Incestsentre
 • Eventuelt andre ved behov
   

Kontaktinformasjon:

Rådgiver: Cathrine Wergeland Vedum
Telefon: 78 98 96 46
Mobiltelefon: 482 29 824
E-post: rkk.hamar@voldsoffererstatning.no

Kontorets åpningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09:00 - 15:00
Besøksadresse: Kirkegata 3 (andre etasje), Hamar
Postadresse: Postboks 446, 2303 Hamar

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk