A A A

dinutvei.no – ny veiviser ved vold og overgrep

En ny nasjonal nettportal som gir informasjon og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt er lansert i dag. Dinutvei.no skal være en veiviser for utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

http://dinutvei.no/

Språk Norsk - Norwegian