A A A

Beretning fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har foretatt en revisjon av årsregnskapet for 2017 for Kontoret for voldsoffererstatning.

Du kan finne mer informasjon om revisjonen og lese beretningen her.

Språk Norsk - Norwegian