A A A

Begrenset telefontid

Kontoret for voldsoffererstatning har med virkning fra mandag 16. mars begrenset telefontid. Våre nye åpningstider vil derfor være fra kl. 12:00 til kl. 14:00.
Grunnet lite kapasitet og stor pågang ber vi deg vennligst tenke over om det er nødvendig å ringe eller om det kan sendes e-post. 

Språk Norsk - Norwegian