A A A

Alternative budsjett vil styrke KFV

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Ventre ønsker å styrke KFV sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslår at KFV styrkes med 10 millioner sammenlignet med regjeringens forslag. Venstre foreslår en styrkning på 5 millioner. KFV mener at vi trenger et budsjett med størrelse på Arbeiderpartiets og Senterpartiets forslag for ikke å måtte kutte i tilbudet til de voldsutsatte.

Staten vil ventelig få et årlig tap i fremtidige inntekter på regress med 30 millioner.  En besparelse på justisbudsjettet på 10 millioner vil således medføre et årlig netto tap på 20 millioner dersom en ser på statsbudsjettet som en helhet.

Språk Norsk - Norwegian